Uzmanlar, 2020 LGS sorularını değerlendirdi

34 yıldan bu yana 100 binlerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren bir yönetim ve uzman eğitim kadrosuna sahip olan Google okulu GEN Gelecek Nesiller Koleji’nin Bölüm Koordinatörleri, 1,5 milyondan fazla öğrencinin bugün girdiği 2020 LGS sorularını değerlendirdi.

34 yıldan bu yana 100 binlerce öğrenciyi en başarılı lise ve üniversitelere yerleştiren bir yönetim ve uzman eğitim kadrosuna sahip olan Google okulu GEN Gelecek Nesiller Koleji’nin Bölüm Koordinatörleri, 1,5 milyondan fazla öğrencinin bugün girdiği 2020 LGS sorularını değerlendirdi.

 

 

Sınavın belirleyici bölümü Matematik oldu.

 

Sınavda belirleyici branşlarından olan Matematik sorularının zor olduğunu, diğer yandan tüm konulardan dengeli bir soru dağılımına sahip ve geçmiş yıllara göre daha kolay bir sınav olduğunu belirten GEN Koleji Bölüm Koordinatörlerinin 2020 LGS sınavı detaylı değerlendirme raporu şöyle;

 

Türkçe

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin yapılan 2020 LGS Türkçe soruları, MEB ilk dönem kazanımlarını içermektedir. İlk dönem kazanımları dışında soru sorulmamıştır. Soruların konu dağılımı “Sözcükte Anlam, Söz Sanatları, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Sözel Mantık – Muhakeme, Görsel ve Grafik Yorumlama, Metin Türleri, Fiilimsi, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri ve Cümlenin Ögeleri” şeklindedir.

 

2020 LGS Türkçe sorularının sene içinde MEB’in ay ay yayınladığı örnek sorularla örtüştüğü görülmektedir. Daha önce de öngörülerimize dayanak belirttiğimiz gibi görsel yorumu ile sözel mantık kazanımlarının birleştirilerek verildiği sorular göze çarpmaktadır. Sorularda son zamanlarda MEB’in özellikle üstünde durduğu, soruyla birlikte gerekli öncülü verme üslubu da dikkat çekmiştir. Yine ön plana çıkan bir diğer husus ise, görsel ve güncel hayatla ilişkilendirilebilecek soruların bu sınavda da yerini almış olmasıdır. Zorluk derecesi olarak orta zorlukta olduğunu ifade edebiliriz. Zaman alabilecek sorular olmakla beraber, kısa sürede çözülecek sorular da bulunmaktadır.

 

Kurumumuzun soru üslubu ile örtüşen sorularda, okuduğunu doğru yorumlayabilen her öğrencinin sonuca kolaylıkla ulaşabileceğini belirtmek isteriz.

Matematik

2019 – 2020 LGS’de matematik soruları, MEB ilk dönem konularından birden fazla kazanımla ilgili seçici sorular bulunmaktadır. Sorular iyi okuma, doğru anlama, doğru yorum yapma ve işlem becerisi gerektiren sorulardır. Ayrıca, öğrencilere zaman sorunu yaşatacak sorulardır. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, renkli görsellerle zenginleştirilmiş analiz ve sentez becerisi isteyen, örnek sorularla ilişkilendirilmiş yapıdadır. Sınavda 4 soru kolay, 6 soru zorlayıcı, kalan sorular ise ortanın üzerinde sorulardır. Bu sorulardan özellikle 2 tanesi çok yoğun işlem gerektirmektedir.

 

Geçmiş yıllardaki Matematik sorularına göre zor bulunan sınavın bu bağlamda belirleyici bölümü Matematik olmuştur.

Fen Bilimleri

 

 

DNA ve Genetik Kod ünitesine ağırlık verilmiş olan Fen Bilimleri sınavı, MEB’in sınırladığı kazanımlara ve yayınladığı örnek sorulara uygun olarak hazırlanmıştır. Sınavda deneysel verileri inceleyerek sonuca ulaşmayı gerektiren; tablo, grafik ve görsel yorumlama gücünü ölçen, dikkat isteyen sorular yer almıştır. Soruların dili açık ve nettir. Fen Bilimleri soruları, okuduğunu anlama gücüne sahip öğrencilerin zorlanmayacağı, orta zorluk derecesinde bir sınav olduğunu belirtebiliriz.

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ilk dönem kazanımları doğrultusunda çıkan sorular, MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzerlik gösterdi. Uzun paragraf halinde hem öğrencilerin kavram bilgisini yoklayan hem de paragrafı yorumlama gücünü ölçen sorulara yer verildi. Ayrıca sorular açık ve net tarzda hazırlanarak bilgiyi sorgulamanın yanı sıra yorumlama yeteneği de gerektirmiştir. Ancak sınavda harita sorusuna yer verilmemiştir. Sınavda, Bir Kahraman Doğuyor ünitesinden 3, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ünitesinde 4 ve Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinden 3 soru yer almıştır.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. İlk dönem kazanımları doğrultusunda soruların yer aldığı, ezber ve bilgi sorularının ön planda olmadığı bir sınavdı. Sorular MEB’in yayımladığı örnek sorularla benzerlik göstermiştir. Sınavda ilk 3 üniteden soruların yer aldığı ve ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmüştür. Ayrıca sorular bilgi içerikli olmakla birlikte düşünsel becerilere de dayalıdır.

 

Sorularda verilen ayet, hadis ve örnek olaylarla konular arasındaki ilişki ön plandaydı. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluğu sıkılmadan okunabilecek ve anlaşılır tarzdaydı. Bazı soruların zorluk derecesi yüksek olup, öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir. Belirleyici sorunun Kader ve Kaza ünitesinden geldiği söylenebilir.

 

İngilizce

 

2019-2020 LGS İngilizce soruları öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre, Milli Eğitim müfredatına ve kazanımlarına uygundur ve sorular 8. Ünite ‘Chores’ hariç, 1. Dönem konu ve kazanımlarına göre hazırlanmıştır. Soruların tamamı kolay düzeyde, rahat çözülebilecek sorulardır. ‘Friendship’ Ünitesinden 3 adet soru, ‘Teenlife’ ünitesinden 1 adet, ‘In the Kitchen’ Ünitesinden 2 adet, ‘On the Phone’ ünitesinden 2 adet, ‘The Internet’ ünitesinden 1 adet soru sorulmuştur. 9 adet soru 1. Dönem konu ve kazanımlarından, 1 soru ise 2. Dönem konusu olan 8. Ünite ‘Chores’ konusundan hazırlanmıştır. Bu soru, 7. Sınıf kazanımlarından yola çıkılarak hazırlanmış olup, sarmal yapıda, öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği kolay bir sorudur. Tüm sorular ezbercilikten uzak, okuduğunu anlama sorularıdır. Sınav soruları geçen yıllara göre kolay olmakla birlikte, soru kökleri olumsuz olan 3 soru dikkate alındığında bu sorular öğrencilerin dikkatini ölçmekte, hata yapma ihtimallerini arttırmaktadır.

 

Sınavda öne çıkan diğer bir nokta ise, geçen senenin sınavından farklı olarak bu sene sadece 1 grafik sorusu sorulmuş olmasıdır.

 

GEN Koleji Bölüm Koordinatörleri olarak sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, tüm konulardan dengeli bir soru dağılımına sahip geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönündedir.


Hibya Haber Ajansı

Okunma