Trafik Sigortası yönetmeliğinde değişiklik yapıldıTrafik sigortası uygulama esasları yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğegirdi.

Buna göre; kamu hizmet alımlarında gizlilik veTrafik sigortası uygulama esasları yönetmeliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğegirdi.

Buna göre; kamu hizmet alımlarında gizlilik ve güvenlik nedeniyle tragfik tesciline tabi olmayan araçlara ait poliçelerle, sigortacılık esasları çerçevesinde basamak tespiti yapılamayan poliçeler havuz dışına çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yer alan düzenleme şöyle:

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek 4'ünün 1 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Trafik sigortasına ilişkin kamu hizmet alımları kapsamında, gizlilik ve güvenlik gerekçesiyle; trafik tesciline tabi olmayan araçlara ilişkin poliçeler ve sigortacılık prensipleri çerçevesinde basamak tespitinin yapılamadığı poliçeler Havuz kapsamı dışındadır."

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi 1/9/2019 tarihinde ve 2 nci maddesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.HİBYA Haber Ajansı
931
Okunma