Resmi Gazete Başlıkları - 16 Ağustos 2019YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1456, 1457, 1458,YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 ve 1463)ATAMA KARARLARI— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282)YÖNETMELİKLER— Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

— Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiGENELGELER— Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

— Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

— Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı GenelgesiTEBLİĞLER— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

DÜZELTME: Siirt İlindeki Bazı Alanların "Botan Vadisi Milli Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421) ile İlgiliİLÂN BÖLÜMÜa - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriHİBYA HAber Ajansı
2.8b
Okunma