Resmi Gazete başlıkları - 14 Temmuz 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– Kafkas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikİLÂN BÖLÜMÜa - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
386
Okunma