Resmi Gazete başlıkları - 13 Temmuz 2019

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Açık Bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Can

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

–– Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Açık Bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına, Can ACAR'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/194)

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Açık Bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne, Figen KILIÇ'ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/195)

–– İçişleri Bakanlığı Kolluk Gözetim Komisyonu Üyeliklerine, Prof. Dr. Mahmut KOCA ve İsmail GAZEL'in Seçilmeleri Hakkında Karar (Karar: 2019/196)

YÖNETMELİKLER

–– Spor Disiplin Yönetmeliği

–– Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

–– 2018/3 Sayılı Genelge ile İlgili 2019/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019-32/54)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
1.0b
Okunma