Reklam pazarlama ve halkla ilişkilerde ihtiyaç yaratıcı çeviri

Coronavirüs pandemisinin yarattığı farkındalık sayesinde internet ve dijital teknolojiler üzerinden erişim ve iletişimin son aylarda çok daha yaygınlaştığı dünya ekonomisinde, neredeyse tümü global hale gelen şirketlerin reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde kendilerini doğru ifade edebilmeleri için yaratıcı çeviri kaçınılmaz bir ihtiyaç haline geldi.

Yeni pazarlara girmek ve global ölçekte büyümek isteyen şirketlerin artık çok daha kısa sürede gördükleri gibi internet ve dijital teknolojilerin yarattığı sınırsız erişim adeta tek bir global ekonomik alan oluştursa da, kültürel ve toplumsal farklar ortadan kalkmadığı için bir ekonomik aktörün standart mesajı her ülkede veya her bölgede aynı şekilde algılanmıyor. 

Önde gelen global pazar ve tüketici araştırmaları şirketi Statista’nın verilerine göre 2019 sonunda dünya genelindeki internet kullanıcılarının sayısı 4,13 milyar kişiyken, Covid-19 pandemisi döneminde izolasyon uygulamalarının yoğunlaşmasıyla Nisan 2020 itibariyle bu sayı 4,57 milyara yükseldi.

Bu dijital dünyanın çeşitli coğrafyalardaki müşterilere erişimi daha önce görülmediği kadar kolay ve doğrudan hale getirmesi, şirketler ve onlara hizmet veren reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler kuruluşları ve profesyonellerinin karşısına aynı zamanda yeni zorluklar çıkarıyor.

Değişen müşteri alışkanlık, davranış ve beklentileri, şirketlerin doğrudan tüketicilere pazarlama yapmasını ve dünya genelinde çok çeşitli alıcı kitlelere hitap etmelerini gerektiriyor. Şirketler global kampanyalar yaparken ve dünya genelinde marka farkındalığı oluşturmaya çalışırken, bir taraftan global ölçekte tutarlılığı korumak, bir taraftan da müşterilerle yerel olarak ilgilenmek zorundalar.

Bunları başarabilmek isteyen şirketlerin çok farklı dil ve kültürlere sahip alıcı kitlelere sundukları içeriklerin düz bir çevirisini veya yerelleştirmesini (lokalizasyon) yaptırmanın ötesinde yaratıcı çeviriye yönelmeleri gerekiyor.

Metnin düz bir şekilde, bir dilden başka dile aktarılması anlamına gelen çeviride önemli olan kaynak dildeki metin ile hedef dildeki metnin tam olarak aynı olmasıdır. Yerelleştirmede amaç hedef dilin çok iyi kullanılması ve yerel kültürle uyumlu metinler ortaya çıkarılmasıdır. Yaratıcı çeviri ise yerelleştirmeden bir adın daha ileri giderek marka imajını korurken mesajını hedef kültüre adapte etmek isteyen şirketlere hizmet verir. İletişimdeki gelişmelerin giderek hızlandığı günümüzde, yaratıcı çeviri, marka oluşturma çalışmalarının temel taşlarından birini oluşturur.

Contentus Dil Hizmetleri Limited Şirketi Genel Koordinatörü Mustafa Yükselbaba, “Global kampanyalar geliştiren şirketler için tutarlılık ve evrenselliğin çok önemli olduğunu biliyoruz ancak alıcı kitlenin yerel kültürünü de dikkate almanın önemi de hızla artıyor ve ön plana çıkıyor” dedi.

Bu noktada ihtiyaç duyulan yerelleştirme işleminin, hedef pazardaki dilin özellikleri, kültürel hassasiyetler, tercihler, değerler ve beklentiler açısından ürünü uyarlamak anlamına geldiğini belirten Yükselbaba şunları söyledi: “Yaptığımız yerelleştirme şirketlerin uluslararası hedeflerine ulaşmasında somut etkiler gösteriyor ancak bazen müşteriye hitap etmekte yetersiz kalabildiğini görüyoruz. Adından da anlaşılacağı gibi yaratıcı çeviri işleminde, markanın yaratıcı unsurlarını yeni bir kültüre uyarlıyoruz.”

Markayı oluşturan temel unsurlardan olan sloganlar, reklam ve pano yazıları, haber ve yazı başlıkları, TV reklamları, film ve kitap isimleri, banner’lar, özel deyimler, kullanıcılarla duygusal bağlantı kurmayı amaçlayan içerikler, sohbet biçiminde yazılmış metinler ve benzerlerinin doğru kullanımı, yaratıcı çeviri çalışması gerektiriyor.

Yükselbaba, “Çeviri ve yerelleştirme, uzmanlık gerektiren, zor işlemlerdir. Ancak yaratıcı çevirmenler hem kaynak dile hem de yerel kültüre hakim olmanın yanı sıra bir anlamda sanatçı olmalı, deneyim ve birikimin getirdiği sezgi ve yorum gücüne sahip olmalıdır. Contentus olarak çoğu iletişim ve gazetecilik kökenli uzmanlarımız sayesinde bu sanatı yıllardır en iyi şekilde icra ettiğimize inanıyoruz,” dedi.

Contentus Dil Hizmetleri, 2009 yılından beri ağırlıklı olarak global şirketlerin kurumsal iletişim departmanlarına ve halkla ilişkiler şirketlerine hizmet veriyor.


Hibya Haber Ajansı

Okunma