OKUL YÖNETİMLERİNDE VERİ KONTROLÜ KOLAYLIĞI CPM’DEN

Deneyimi ve profesyonel ekibiyle 500'den fazla firmaya hizmet veren CPM Yazılım, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına uygun geliştirdiği Okul yönetimi sistemiyle bir yandan okulların eğitim süreçlerine ve

Deneyimi ve profesyonel ekibiyle 500'den fazla firmaya hizmet veren CPM Yazılım, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatlarına uygun geliştirdiği Okul yönetimi sistemiyle bir yandan okulların eğitim süreçlerine ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı gözlem ve değerlendirme imkanı sunarken diğer yandan okul yönetimi için mali ve idari tüm süreçleri anlık kontrol etme kolaylığı sağlıyor. CPM Okul Yönetimi'yle finans, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, satın alma gibi birçok alanda okul idaresinin yönetimdeki faaliyetleri anlık olarak kontrol edilebiliyor. Böylece yönetici ve öğretmenlerin asli işleri olan öğrenciye odaklanarak ve eğitim kalitesinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

İşlemlerde Kullanıcı Dostu Arayüzlerle Kolaylık Sağlıyor

Okul Yönetimi sistemiyle işlemleri gerçekleştirmek basit arayüzlerle kolaylıkla gerçekleştiriliyor. Şube işlemleri, dönem içi hareketler, okul/sınıf bazlı gelir gider tablolarına erişim, geçmiş veya güncel işlemler yönetimdeki verimliliği sağlamada önemli bir faktör oluyor. Okul Yönetimi için geliştirilen sistemde öğrenciye yönelik gerekli tüm bilgiyi farklı tarih ve kriterlere göre her an her yerden ulaşılabilir olmasının yanı sıra, bir işletme olarak okulların tüm faaliyet alanlarını kendilerine özgü çözümlerle birbirlerine entegre ediyor.

Kaynak: Beraberapr
Okunma