img

Gedik Yatırım'dan bedelli sermaye artırımı


Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 327.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 54,1514 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 505.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 505.000.000 TL'ye yükselmiştir. Bu çerçevede; sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 09.01.2023 tarihinde başvurulduğu açıklanmıştı. Başvurumuz 19.01.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığını duyurmuştuk.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 327.600.000,00 TL'dan 505.000.000,00 TL'sına artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 24.01.2023 tarihinde tescil edilmiştir."


Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.